April 28 2017
Några i styrelsen kommer finnas på plats från 08.00.
Alla som känner de har ett överskott med energi för att och serva, laga och städa maskiner m.m., samt organisera i lokalen är välkomna att hjälpa till!