Styrkelyft KLK

  • Vi har tävlingsgodkänd IPF utrustning.
  • Vi har licensierade lyftare.
  • Vi deltar i tävlingar.

För mer information och frågor, kontakta Dennis Imgård dennis.klk@hotmail.com.

Bilder på styrkelyft

Video styrkelyft

Vi är medlemmar i Svenska Styrkelyftförbundet och hänvisar till deras hemsida för mer info om styrkelyft:
http://www.styrkelyft.se/Styrkelyft/vanligafragor/