Karlsborgs Lyftarklubb – Priser & öppettider

Vi finns till för dej i Molidens Idrottsanläggning på Flottiljvägen 1, KARLSBORG.

Här kan du styrke-/motionsträna till bra pris på fina maskiner.

Öppettider

Måndag – söndag 06.00 – 21.00

OBS! Sista insläpp på kvällen är kl. 20.30

Molidens öppettider: https://www.karlsborg.se/kultur–fritid/molidens-sim–och-idrottsanlaggning/simhallens-oppettider/

Priser

Medlemskostnad helår (varav 100 kr medlemsavgift, resten träningsavgift) 1000 kr / 700 kr tillsammans med köp av annan aktivitet på Moliden.

Medlemskostnad halvårsavgift (varav 100 kr medlemsavgift, resten träningsavgift) 600 kr/ 400 kr tillsammans med köp av annan aktivitet på Moliden.

Pensionärsrabatt: alla pensionärer får rabatt, 6 månader 400 kr, 12 månader 700 kr.

Månadskostnad 30 dagar träningsavgift 150 kr. Enmånadstag höjs från 150 kr till 200 kr from 1 Maj 2024.
Man kommer då in via källartrappan utifrån.

Engångstag  45 kr används vid valfri tidpunkt.

Avgiften betalas via Swish 123 594 9763, eller Internetbank. Alternativt får man med sig en faktura hem och personuppgifter måste då rapporteras till KLK. Pg: 681807-4, ange namn, adress och personnummer på den som ska bli medlem.

OBS!! Du måste fylla minst 15 år under det år som avgiften betalas in, målsman måste närvara vid första betalningstillfället för ungdom under 18 år.

Att komma igång

Man får en tagg när man betalt avgiften, taggen aktiveras i reception oavsett hur man betalt avgiften. Sedan visas giltighetsdatum i displayerna vid bägge ingångarna när taggen dras. Ett dopningsavtal skall skrivas under vid nytecknande av medlemskap.

Taggen används för inpassering till gymmet och är giltigt från den dag det hämtas och ett tillfälle, 30 dagar,  6 eller 12 månader framåt och gäller enbart för den som står registrerad på taggen. Man får alltså inte släppa in någon annan. tränande skall alltid kunna visa upp giltig tag när så medlem eller annan anlitad persoal begär detta. Taggen måste aktiveras på nytt i receptionen på Moliden när avgift för en ny period betalats in.

Registrerade medlemmar kan förlänga sin tag genom att maila sitt namn och betalning till: fritid@karlsborg.se

Är du arbetsgivare?

Vi kan skicka en faktura direkt till ditt företag. Kontakta vår kassör Peter Kjellgren.

Karlsborgs Lyftarklubb tar även emot friskvårdskuponger.

Lite regler för bästa trivsel

  • Dra alltid taggen i kortläsaren för registrering.
  • Visa hänsyn när det gäller volymen på musiken.
  • Ställ tillbaka redskap och vikter.
  • Ta av ytterskor innan du går in på gymmet.
  • Hjälp varandra om så behövs.
  • Anmäl till styrelsen om något är trasigt eller om andra problem uppstår om du inte kan rätta till det själv.
  • Hjälp till med reparationer och städning om du kan.

KLK-styrelsen önskar alla en trevlig träning och god kamratskap.

Antidopning

www.rf.se/Antidoping/

GDPR

www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/