Karlsborgs Lyftarklubb – Priser & öppettider

Vi finns till för dej i Molidens Idrottsanläggning på Flottiljvägen 1, KARLSBORG.

Här kan du styrke-/motionsträna till bra pris på fina maskiner.

Öppettider

Måndag – söndag 06.00 – 21.00

OBS! Sista insläpp på kvällen är kl. 20.30

Receptionens öppettider:

Se Molidens hemsida

Priser

Medlemsavgift 12 månader 900 kr

Medlemsavgift 6 månader 600 kr

Pensionärsrabatt  det året man fyller 65 år , 6 månader 400 kr, 12 månader 700 kr.

Icke medlem 45 kr / träningstillfälle – tagg köps i Molidens kassa och används vid valfri tidpunkt.

En administrationsavgift på 100 kr för att utfärda ny medlemstagg och betalas i receptionen på Moliden.

Att ersätta förlorad medlemstagg kostar 75 kr.

Medlemsavgiften betalas i receptionen på Moliden eller till:

Pg: 681807-4

Swish: 123 594 9763

(Ange namn och adress på den som ska bli medlem)

OBS!! Du måste fylla minst 15 år under det kalenderår som medlemsavgiften betalas in.

Att komma igång

Man får en medlemstagg när man betalt medlemsavgift och det är en engångskostnad på 100 kr för den, vid omladdning endast medlemsavgift. Taggen måste köpas och aktiveras i reception oavsett hur man betalt avgiften. Man tar ett foto samtidigt. Fotot med giltighetsdatum visas i displayerna vid bägge ingångarna när taggen dras.

Medlemstaggen används för inpassering till gymmet och är giltigt från den dag det hämtas och 6 eller 12 månader framåt och gäller enbart för den som står som medlem. Man får alltså inte släppa in någon annan.

Medlemstaggen måste således aktiveras på nytt i receptionen på Moliden när avgift för en ny period betalats in.

Vill man som medlem träna på andra tider än då Molidens idrottshall har öppet, krävs ett passerkort som används i kortläsaren vid källardörren under huvudentrén till Moliden. Passerkort hämtas i receptionen på Moliden.

Är du arbetsgivare?

Vi kan skicka en faktura direkt till ditt företag. Kontakta vår kassör Peter Kjellgren.

Karlsborgs Lyftarklubb tar även emot friskvårdskuponger.

Lite regler för bästa trivsel

  • Dra alltid medlemstaggen i kortläsaren för registrering.
  • Visa hänsyn när det gäller volymen på musiken.
  • Ställ tillbaka redskap och vikter.
  • Ta av ytterskor innan du går in på gymmet.
  • Hjälp varandra om så behövs.
  • Anmäl till styrelsen om något är trasigt eller om andra problem uppstår om du inte kan rätta till det själv.
  • Hjälp till med reparationer och städning om du kan.

KLK-styrelsen önskar alla en trevlig träning och god kamratskap.