Restriktionerna är nu borttagna på KLK. Vi önskar ändå att man inte tränar då man känner sig sjuk, håller god handhygien, och gör rent utrustning efter sig.

Välkomna!